สนใจหนังสือ สิ่งพิมพ์ อุปกรณ์การประกาศ มีเดีย คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ ของที่ระลึก หรือสอบถามค้นหาหนังสือที่ท่านต้องการได้ตลอดเวลา ผ่าน Facebook E=mail โทรศัพท์ และที่เมนูเว็บฯ "ติดต่อเรา" ขอบคุณค่ะ.

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557


เสียงจากคริสตจักรยุคที่ 2 -เดวิด ฮาซาร์ด

เสียงจากคริสตจักรยุคที่ 2 -เดวิด ฮาซาร์ด


เสียงจากคริสตจักรยุคที่ 2 -เดวิด ฮาซาร์ด


เพศในทัศนะของพระคริสตธรรมคัมภีร์ -นิกร สิทธจริยาภรณ์

เพศในทัศนะของพระคริสตธรรมคัมภีร์ -นิกร สิทธจริยาภรณ์


เพศในทัศนะของพระคริสตธรรมคัมภีร์ -นิกร สิทธจริยาภรณ์


เผลิญวิกฤติพิชิตความทุกข์ -โรเบิร์ต

เผลิญวิกฤติพิชิตความทุกข์ -โรเบิร์ต


เผลิญวิกฤติพิชิตความทุกข์ -โรเบิร์ต


พินิจสตรีในพระคัมภีร์ เล่มที่ 3 
-ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล

พินิจสตรีในพระคัมภีร์ เล่มที่ 3 -ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล


พินิจสตรีในพระคัมภีร์ เล่มที่ 3 
-ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล


รักนั้นต้องเด็ดเดี่ยว -ดร.เจมส์ ซี.ด็อบสัน

รักนั้นต้องเด็ดเดี่ยว -ดร.เจมส์ ซี.ด็อบสัน


รักนั้นต้องเด็ดเดี่ยว -ดร.เจมส์ ซี.ด็อบสัน


พ่อที่ดีแบบพระบิดา -จอช แม็คโดเวลล์

พ่อที่ดีแบบพระบิดา -จอช แม็คโดเวลล์


พ่อที่ดีแบบพระบิดา -จอช แม็คโดเวลล์


พระเยซูผู้พิซิต -คอร์รี่ เทน บูม

พระเยซูผู้พิซิต -คอร์รี่ เทน บูม


พระเยซูผู้พิซิต -คอร์รี่ เทน บูม


ผู้ชายบุคลิกภาพและอารมณ์  -ทิม ลาเฮย์

ผู้ชายบุคลิกภาพและอารมณ์ -ทิม ลาเฮย์


ผู้ชายบุคลิกภาพและอารมณ์  -ทิม ลาเฮย์


ทรมานเพื่อพระคริสต์ -ริชาร์ด วูร์มแบรนด์

ทรมานเพื่อพระคริสต์ -ริชาร์ด วูร์มแบรนด์


ทรมานเพื่อพระคริสต์ -ริชาร์ด วูร์มแบรนด์


ถ้าพระเยซูทรงเป็นผู้นำชุมชน -Bob Moffitt -Karlatesch

ถ้าพระเยซูทรงเป็นผู้นำชุมชน -Bob Moffitt -Karlatesch


ถ้าพระเยซูทรงเป็นผู้นำชุมชน -Bob Moffitt -Karlatesch


ต่อเวลาให้ชีวิตอีก 10 ปี Live 10 Healthy Years Longer 
-แจน ดับเบิ้ลยู.คัชมา และเชชิล เมอร์ฟี่

ต่อเวลาให้ชีวิตอีก 10 ปี Live 10 Healthy Years Longer -แจน ดับเบิ้ลยู.คัชมา และเชชิล เมอร์ฟี่


ต่อเวลาให้ชีวิตอีก 10 ปี Live 10 Healthy Years Longer 
-แจน ดับเบิ้ลยู.คัชมา และเชชิล เมอร์ฟี่


ชิโอการิที่สุดแห่งรัก -อายะโกะ มิอูระ

ชิโอการิที่สุดแห่งรัก -อายะโกะ มิอูระ


ชิโอการิที่สุดแห่งรัก -อายะโกะ มิอูระ


จองจำในสุวรรณนคร -เดฟ และเน้า แจ็คสัน

จองจำในสุวรรณนคร -เดฟ และเน้า แจ็คสัน


จองจำในสุวรรณนคร -เดฟ และเน้า แจ็คสัน


ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า -อาร์ ซี.สโปรค

ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า -อาร์ ซี.สโปรค


ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า -อาร์ ซี.สโปรค


การอธิษฐานวิงวอนระดับยุทธศาสตร์

การอธิษฐานวิงวอนระดับยุทธศาสตร์


การอธิษฐานวิงวอนระดับยุทธศาสตร์

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557


ใช้เวลาอย่างไรให้ถูกใจพระเจ้า -ดร.รังสรรค์ สุกันทา

ใช้เวลาอย่างไรให้ถูกใจพระเจ้า -ดร.รังสรรค์ สุกันทา


ใช้เวลาอย่างไรให้ถูกใจพระเจ้า -ดร.รังสรรค์ สุกันทา


เรืองเล่าในห้องสีเบจ -ศจ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ

เรืองเล่าในห้องสีเบจ -ศจ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ


เรืองเล่าในห้องสีเบจ -ศจ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ


อ่านสุภาษิตอย่างไร -เทรมเพอร์ ลองแมน

อ่านสุภาษิตอย่างไร -เทรมเพอร์ ลองแมน


อ่านสุภาษิตอย่างไร -เทรมเพอร์ ลองแมน


อ่านสดุดีอย่าง -เทรมเพอร์ ลองแมน

อ่านสดุดีอย่าง -เทรมเพอร์ ลองแมน


อ่านสดุดีอย่าง -เทรมเพอร์ ลองแมน


อ่านปฐมกาลอย่างไร -เทรมเพอร์ ลองแมน

อ่านปฐมกาลอย่างไร -เทรมเพอร์ ลองแมน


อ่านปฐมกาลอย่างไร -เทรมเพอร์ ลองแมน


หลักจริยธรรมคริสเตียน -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์

หลักจริยธรรมคริสเตียน -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์


หลักจริยธรรมคริสเตียน -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์


หลักความเชื่อคริสเตียนและศาสนศาสตร์ระบบ

หลักความเชื่อคริสเตียนและศาสนศาสตร์ระบบ


หลักความเชื่อคริสเตียนและศาสนศาสตร์ระบบ


หลักความเชื่อคริสเตียน - ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์

หลักความเชื่อคริสเตียน - ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์


หลักความเชื่อคริสเตียน - ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์


หลักการตีความหมายพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์

หลักการตีความหมายพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์


หลักการตีความหมายพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์


หลักการตีความพระคัมภีร์  -เฮนรี่ เอ. เวิร์คเลอร์

หลักการตีความพระคัมภีร์ -เฮนรี่ เอ. เวิร์คเลอร์


หลักการตีความพระคัมภีร์  -เฮนรี่ เอ. เวิร์คเลอร์


สร้างวินัยให้ลูกคุณ -ศจ.พย.อุมาพร ตรังคสมบัติ

สร้างวินัยให้ลูกคุณ -ศจ.พย.อุมาพร ตรังคสมบัติ


สร้างวินัยให้ลูกคุณ -ศจ.พย.อุมาพร ตรังคสมบัติ


สร้าง EQ ให้ลูกคุณ -ศจ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ

สร้าง EQ ให้ลูกคุณ -ศจ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ


สร้าง EQ ให้ลูกคุณ -ศจ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ


สร้าง EQ ให้ชีวิตคู่ -ศจ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ

สร้าง EQ ให้ชีวิตคู่ -ศจ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ


สร้าง EQ ให้ชีวิตคู่ -ศจ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ


รู้จักพระเจ้า -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์

รู้จักพระเจ้า -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์


รู้จักพระเจ้า -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์


พัฒนาภาวะผู้นำคริสเตียน -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์

พัฒนาภาวะผู้นำคริสเตียน -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์


พัฒนาภาวะผู้นำคริสเตียน -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์


บริหารคริสตจักร -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์

บริหารคริสตจักร -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์


บริหารคริสตจักร -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์


บทเรียนชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ -ริค วอร์เรน

บทเรียนชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ -ริค วอร์เรน


บทเรียนชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ -ริค วอร์เรน


บทเรียนจากกันดารวิถี -ธวัช เย็นใจ

บทเรียนจากกันดารวิถี -ธวัช เย็นใจ


บทเรียนจากกันดารวิถี -ธวัช เย็นใจ


บทเรียนคริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ -ริค วอร์เรน

บทเรียนคริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ -ริค วอร์เรน


บทเรียนคริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ -ริค วอร์เรน


ตั้งคริสตจักร -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์

ตั้งคริสตจักร -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์


ตั้งคริสตจักร -ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์