สนใจหนังสือ สิ่งพิมพ์ อุปกรณ์การประกาศ มีเดีย คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ ของที่ระลึก หรือสอบถามค้นหาหนังสือที่ท่านต้องการได้ตลอดเวลา ผ่าน Facebook E=mail โทรศัพท์ และที่เมนูเว็บฯ "ติดต่อเรา" ขอบคุณค่ะ.

เกี่ยวกับเรา


สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร
Church Education and Development (CED)
ในสังกัดสหคริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย(ส.ค.บ.)
433/11 ซอยสวนพลู 8 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-286-1067-8 Fax. 02-213-1259

พันธกิจ CED : 
 • สนับสนุนส่งเสริมคริสตจักรทั่วไทยทุกคณะนิกาย                   
 • เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ 
 • สร้างสาวกและผู้นำด้วยการฝึกอบรม 
 • ผลิตวรรณกรรมและบทเรียน                     
 • มุ่งเพิ่มความรู้เสริมสร้างชีวิตให้มั่นคงในศรัทธาความเชื่อ
สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร (CED)

 • โทร.02-286-1067-8,02-286-7275,082-024-8760 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
 •  Facebook : https://www.facebook.com/ced.thai 
 • E-mail : ced@cedthai.org ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเว็ปไซด์
 • www.cedthai.com (มีหนังสือสนพ.อื่น) 
 • www.cedthai.org (เฉพาะหนังสือ CED)

 http://cedbookstore.blogspot.com   
 • จะเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้อ่าน และการค้นหาหนังสือได้ง่าย ๆเหมือนดังมีบุ๊คสโตร์อยู่กับบ้าน เพิ่มการติดต่อสื่อสาร และมีเดียต่างๆ ให้ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของสมาชิกผู้ใช้และคริสตจักร องค์กรพันธกิจมากขึ้น

0 ความคิดเห็น: